Отказ от отговорност

Важна правна информация

Информацията, поместена на този сайт е подчинена на клауза за освобождаване от отговорност и е защитена с авторски права. Тя е подчинена на система за защита на личните данни.

Клауза за освобождаване от отговорност

Сведенията, съдържащи се в този сайт се разпространяват единствено с информативна цел и сайта (potoplo.eu), неговите редактори и собственици не носят отговорност за тях.

Сведенията, които фигурират в сайта, не представляват професионални становища.

При все че редакторите на Potoplo.eu правят всичко възможно, за да разпространяват на сайта точна и актуализирана информация, съответната не претендира и не може да бъде гаранция за такава. Ако ни бъде съобщено наличието на грешки, ще направим необходимото, за да ги поправим.

Potoplo.eu не носи отговорност за използването на данни и сведения, съдържащи се в настоящия уебсайт. Потребителите са длъжни да вземат всички необходими предпазни мерки преди да използват тази информация, което правят на собствена отговорност.

Сведенията съдържащи се на сайта могат да препращат към външни страници, върху които редакторите на сайта нямат никакъв контрол и за които същите не носят никаква отговорност.

Авторски права

Възпроизвеждането е разрешено, при посочване на източника, освен, ако не е предвидено друго.

Ако за възпроизвеждането или използването на текстови и мултимедийни данни (звук, картини, програми и т. н.) е небходимо предварително разрешение, то това разрешение ще анулира посоченото по-горе общо разрешение и ще посочва ясно евентуалните ограничения за използване.

© PoToplo.eu 2020 – проект на Фондация “По-топло По-чисто” с ЕИК 206102430. Всички права запазени

Какви пелети да изберем - мнения, ревюта и коментари от експерти и реални потребители
Logo
Сравни избраните продукти
  • Total (0)
Сравни